İslami İlimleri,
Doğru ve Güvenilir Şekilde
Kur’an Işığında Öğrenebilmeniz İçin
Bir tık uzağınızdayız.
Toplam 4 Dönemden Oluşan Programımız
Derslerimiz 5 Ekim 2016'da Başlıyor...

*
1
.
Dönem
Kur’an’a Giriş

Prof. Dr. Mehmet Okuyan

Dr. Fatih Orum


Hadis I

Uzm. Cüneyt Coşkun


İslam İnanç Esasları I

Doç. Dr. Osman Demir


İslam İbadet Esasları I

Dr. Yahya Şenol


İslam Tarihi I – Peygamberler Tarihi

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır


İslam Hukuk Düşüncesine Giriş

Prof. Dr. Servet Bayındır

*
3
.
Dönem
Tefsir I

Doç. Dr. Halil Aldemir


Hadis Metinleri

Prof. Dr. H.Musa Bağcı


Sistematik Kur’an Çalışmaları

Prof. Dr. Caner Taslaman

Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan

Doç. Dr. Zeki Bayraktar

Erdem Uygan


Güncel Fıkıh Problemleri I

Dr. Fatih Orum

Dr. Yahya Şenol


İslam Tarihi III – Hz. Peygamber Sonrası Dönem

Prof. Dr. İsrafil Balcı


İslam Hukuku II – Kamu Hukuku

Prof. Dr. Servet Bayındır

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

Dr. Adem Yıldırım

Dr. Abdurrahman Yazıcı

Abdullah Bayındır

*
2
.
Dönem
Kur’an’ın Ana Konuları

Dr. Fatih Orum


Hadis II

Uzm. Cüneyt Coşkun


İslam İnanç Esasları II

Doç. Dr. Osman Demir


İslam İbadet Esasları II

Dr. Abdurrahman Yazıcı


İslam Tarihi II – Siyer

Uzm. Abdullah Bayındır


İslam Hukuku I

Dr. Yahya Şenol

*
4
.
Dönem
Tefsir II

Dr. Selman Çalışkan


İslam İnanç Ekolleri

Yrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan


Günümüz Dünya Dinleri

Prof. Dr. Hakan Olgun

Yrd. Doç. Eldar Hasan

Vedat Yılmaz


Güncel Fıkıh Problemleri II

Doç. Dr. Zeki Bayraktar

Dr. Yahya Şenol

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ekşi

Dr. Suat Erdoğan

Uzm. Ayşe Ulya Özek


Tasavvuf ve Tarikatlar

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

Prof. Dr. Mikail Bayram


İslam İktisadı ve Finansı

Prof. Dr. Servet Bayındır

SUSEM Akademik Takvim 2016/2017
5 Ekim 2016 Çarşamba:
Güz Dönemi Seminerleri Başlangıcı
28 Ekim 2016 Cuma:
Güz Dönemi Kayıtlarının Sona Ermesi
6 Ocak 2017 Cuma:
Güz Dönemi Seminerlerinin Sona Ermesi
21-22 Ocak 2017 Cumartesi-Pazar:
Güz Dönemi Final Sınavları
28-29 Ocak 2017 Cumartesi-Pazar:
Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
30 Ocak 2017 Pazartesi:
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme
9 Şubat 2017 Çarşamba:
Bahar Dönemi Seminerleri Başlangıcı
Uzaktan İslami İlimler Programı


Seminerlerimiz
 • Kur’an’ın Ana Konuları
 • Tefsir
 • Hadis
 • Akaid (İslam İnanç Esasları)
 • İlmihal (İslam İbadet Esasları)
 • İslam Hukuku
 • Fıkıh Usulü
 • Peygamberler Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Tasavvuf ve Tarikatlar
 • İslam İktisadı ve Finansı
 • Güncel İnanç Problemleri
 • Güncel Fıkıh Problemleri

*İslami İlimler programı 4 dönemden oluşmaktadır. Her dönemde 6 tane ders bulunmakta ve her dönem 14 hafta sürmektedir. Derslerimiz Çarşamba, Perşembe, Cuma akşamları 20.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ayrıca katılımcılar herhangi bir dersi kaçırdığında başka bir gün tekrarını izleyebilirler.

Güz dönemi seminerlerimiz Ekim-Ocak arasında; Bahar dönemi seminerlerimiz Şubat-Mayıs arasında yapılmaktadır.

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR

1951’de Erzurum/Tortum’da doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Temmuz 1976’dan 1997’ye kadar İstanbul Müftülüğünde Müftü yardımcısı ve Uzman olarak çalıştı. 1993’te Süleymaniye Vakfı’nı kurdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi oldu. 2003 yılında ise İslam Hukuku Profesörü oldu ve halen bu görevi sürdürmektedir. Pek çok bilimsel çalışmaları, kitapları ve makaleleri bulunuyor. Bayındır, İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN

1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon Çaykara’da tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Trabzon Hayrat’ta bitirdi. 1987 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı. Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. Tefsir ilminde pek çok kitap ve bilimsel makalesi bulunan Okuyan, SUSEM'de Tefsir seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR

1965 yılında doğdu. 1993’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi S.B.E. İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. 2014 yılında Profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü’nde öğretim üyesidir. İslam Hukuku ve İslamî Finans alanında uluslararası bilimsel çalışmalar yapmakta olan Servet Bayındır, SUSEM'de İslam Hukuku, İslam İktisadı ve Finansı, Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. İsrafil BALCI

Artvin’de doğdu. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. "Hz. Ebû Bekir Döneminde Diplomatik Münasebetler ve Antlaşmalar" konulu çalışmasıyla Yüksek Lisans’ını, "Hz. Ömer Döneminde Diplomasi" adlı çalışmasıyla da Doktorasını tamamladı. 2013 tarihinde Profesör oldu. OMÜ İlahiyat Fak.öğretim üyesidir. Siyer konularını vahiy merkezli bir bakış açısıyla kaleme almaya özen göstermekte ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmektedir. Çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanan 30’un üzerindeki makalesi ve kitapları bulunan Balcı, SUSEM'de İslam Tarihi-Hz.Muhammed Sonrası Dönem seminerleri vermektedir.

Dr. Fatih ORUM

1975'de Eskişehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı. Fıkıh Usulünde İstihsan Metodu, Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu, Kur’ân’ı Anlama Usulü kitapları bulunan Orum, SUSEM'de Kurân'ın Ana Konuları ve Fıkıh Usulü dersleri işlemektedir.

Dr. Yahya ŞENOL

1980 İstanbul doğumlu. İlkokuldan sonra Bayrampaşa Hayırseverler Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı, Arapça okudu. 1999’da Küçükköy İHL’den, 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında doktorasını tamamladı. www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM'de İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Dr. Abdurrahman YAZICI

1982’de Sivas’ta doğdu. Lisansını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Birer yıl süreyle 2004-2005’de Şam Arap Dili Enstitüsü’nde ve 2007-2008’de Almanya Georg-August Göttingen Üniversitesi’nde dil geliştirme ve araştırma amacıyla bulundu. Kasım 2011 tarihinde “İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık” konulu teziyle doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. İslam Miras Hukuku ve Miras el yazma eserleri, Osmanlı İslam Hukuku, Hukuk Tarihi ve İslam İktisadı gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. SUSEM'de İslam İbadet Esasları ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Yrd.Doç.Dr. Fadıl AYĞAN

1977 yılında Siirt’te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını aynı üniversitede Kelam Anabilim dalında bitirdi. 2011′de “Hz. Peygamber’in Nübüvvetini Kanıtlama Açısından Beşâirü’n-nübüvve” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi olup Kelam ve diğer dinler, İslam Kelamı ile Yahudi ve Hıristiyan teolojisi arasındaki ilişkiler konularında çalışmalarına devam etmektedir. SUSEM'de İslam İnanç Ekolleri, İslam İnanç Problemleri seminerleri vermektedir.

Doç. Dr. Osman DEMİR

1974’te Ordu’da dünyaya geldi. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1999'da “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb” teziyle tamamladı. Doktorasını 2006 yılında “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adını taşıyan tez ile bitirdi. 2010 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kelam tabiat felsefesi, ilk dönem kelâmı, din-bilim ilişkisi, güncel itikadi problemler gibi meseleler etrafında kaleme aldığı; makaleleri, sempozyum bildirileri, tercümeleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. SUSEM'de İslam İnanç Esasları ve İslam İnanç Problemleri seminerleri vermektedir.

Cüneyt COŞKUN

15 Mayıs 1980’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2003 yılında “Hadisler Arasında Görülen İhtilafların Sebepleri” isimli teziyle mezun oldu.Yüksek Lisans eğitimini 2006 yılında aynı Üniversite’de “Hadis Rivayetinde Tedlîs ve Çeşitleri” teziyle tamamladı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Cüneyt Coşkun, Hadis alanında “Kûfe Ekolünün Temsilcisi Alkame b. Kays ve Hadisçiliği” isimli doktora çalışmasını sürdürmektedir. SUSEM'de Hadis seminerleri vermektedir.

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ

1972'de Konya/Hâtunsaray'da doğdu. 1998 Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de Yüksek Lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün'de Tefsir üzerine doktora yaptı.

Doç.Dr.Zeki BAYRAKTAR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bayraktar, 2012 yılında üroloji doçenti oldu. Üroloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış elliden fazla makalesi olan hocamız İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD öğretim üyesidir. 2011'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde "Hadis Usulü" ve "Mütevatir Hadis ve Ahad Haber" konuları üzerine çalışmalar yapmıştır. "Kur'an'ın Nebevi Tatbikatı Sünnet" ve "Kur'an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet" adlı kitapları da olan hocamız SUSEM'de Güncel Fıkıh Problemleri dersleri vermektedir.

Abdullah BAYINDIR

30 Ekim 1978’de İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2002 yılında Lisans, 2005 yılında da yüksek lisans programından mezun oldu. 2003 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Abdullah Bayındır, İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde İslam Ekonomisi dalında doktora çalışmasını yürütmektedir. Hocamız SUSEM'de İslam Tarihi-II (Siyer) dersleri vermektedir.

Yrd. Doç. Dr. Adem YILDIRIM

2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyatı Fakültesi'nden mezun olan hocamız, 2013 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri A.B.D.'da doktorasını tamamlamıştır. İslam Hukukçusu olan ve Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalı Bölüm başkanı olan hocamız, SUSEM'de İslam Hukuku-II (Ceza Hukuku) ve Güncel Fıkıh Problemleri derslerini vermektedir.

Doç. Dr. Halil Aldemir

1975 Malatya doğumlu olan hocamız, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Kur'ân-ı Kerîm’e Göre Hz. Peygamber’e Yapılan Teselliler" konulu teziyle yüksek lisansını, 2007 yılında da "Kur'ân-ı Kerîm’e Göre İhtilâf" konulu teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2014 yılında doçent olan, bir çok idari görevlerde yöneticilik yapan ve Kilis Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir dersleri veren hocamız, SUSEM'de 3. dönem Tesfir derslerine katılmaktadır.

Prof. Dr. H.Musa Bağcı

1965 Yozgat'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1990). Ankara Üniversitesi S.B.E’nde “Hadislere Göre Kader Problemi” teziyle Y. Lisansını, 1999 yılında da “Hz.Peygamber’in Beşeri Yönü” adlı teziyle Doktora programını bitirdi. 1995 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalın'a Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2000 yılında da aynı Fakültede Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2010 yılında Profesör oldu ve bu fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Bağcı SUSEM'de Hadis Metinleri seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. Hakan Olgun

1972'de Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Ayrıca Oxford Üniversitesi Teoloji Fakültesinde post-doktora yaptı. Martin Luther ve Reform Hareketi, Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık, Luther ve İslam: Teolojik Uyum Sorunu, Kalvinizm’de On Emir adlı kitap ve ayrıca makale yayınları bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü öğretim üyesi olan Olgun, Protestanlık teolojisi ve Hıristiyan fundamentalizmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. SUSEM'de Günümüz Dünya Dinleri seminerleri vermektedir.

Seçkin öğretim
üyelerimiz tarafından
internet üzerinden canlı
olarak gerçekleştirilen islami
ilimler sertifika
programının siz de
bir parçası olun.

Fotoğraf Galerimiz
Bize Ulaşın

Adres: Süleymaniye, Şifahane Sok. No:14 34134 Fatih – İstanbul
Tel: +90(530)177 2294
Faks: +90(212) 511 2169
E-Posta: bilgi@susem.org
Twitter: @susemseminer
Facebook: susemuzaktanseminermerkezi

Hesap Numaralarımız