Ders Programı


Toplam 4 Dönemden Oluşan Programımız

Programımız 10 Ekim 2018'de Başlayacak,
Seminerlerimiz Çarşamba, Perşembe, Cuma akşamları 20.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

1. Dönem


Kur’an’a Giriş
Dr. Fatih Orum
 
Hadis I
Uzm. Cüneyt Coşkun
 
İslam İnanç Esasları
Doç. Dr. Osman Demir
 
İslam İbadet Esasları I
Dr. Yahya Şenol
 
İslam Tarihi I – Nebiler Tarihi
Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
 
İslam Hukuk Düşüncesine Giriş
Prof. Dr. Servet Bayındır
2. Dönem


Kur’an’ın Ana Konuları
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım
Dr. Fatih Orum
Erdem Uygan
 
Hadis II
Uzm. Cüneyt Coşkun
 
İslam İnanç Ekolleri
Prof. Dr. Hasan Onat
Doç. Dr. Fadıl Ayğan
 
İslam İbadet Esasları II
Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı
Dr. Fatih Orum
Ayşe Ulya Özek
 
İslam Tarihi II – Siyer
Uzm. Abdullah Bayındır
 
İslam Hukuku I (Aile Hukuku)
Dr. Yahya Şenol
3. Dönem


Tefsir I
Prof. Dr. Musa Bilgiz
Doç. Dr. Ahmet Abay
 
Hadis Metinleri
Prof. Dr. H.Musa Bağcı
 
Dinler Tarihi I
Prof. Dr. Hakan Olgun
Doç. Dr. Mehmet Alıcı
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Duygu
Uzm. Vedat Yılmaz
 
Güncel Fıkıh Problemleri I
Prof. Dr. Zeki Bayraktar
Dr. Fatih Orum
Dr. Yahya Şenol
Alper Gökçe
 
İslam Tarihi III – Hz. Muhammed Sonrası Dönem
Prof. Dr. İsrafil Balcı
Prof. Dr. Adem Apak
Prof. Dr. Ahmet Akbulut
 
İslam Hukuku II – (Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, Akitler)
Prof. Dr. Servet Bayındır
Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı
Dr. Öğr. Üyesi Adem Yıldırım
Abdullah Bayındır
4. Dönem


Tefsir II
Doç. Dr. Ahmet Abay
Dr. Fatih Orum
 
Sistematik Kur’an Çalışmaları
Prof. Dr. Caner Taslaman
Prof. Dr. Zeki Bayraktar
Dr. Öğr. Üyesi  Emre Dorman
Dr. Yahya Şenol
Erdem Uygan
 
 
Dinler Tarihi II
Prof. Dr. Hakan Olgun
Uzm. Vedat Yılmaz
Hatice Bayındır
 
Güncel Fıkıh Problemleri II
Dr. Fatih Orum
Dr. Yahya Şenol
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ekşi
Dr. Öğr. Üyesi  Adem Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Suat Erdoğan
Uzm. Ayşe Ulya Özek
 
Tasavvuf ve Tarikatlar
Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Prof. Dr. Mikail Bayram
 
İslam İktisadı ve Finansı
Prof. Dr. Servet Bayındır