Ders Programı


Toplam 4 Dönemden Oluşan Programımız

Derslerimiz 11 Ekim 2017'de Başlayacak

1. Dönem


Kur’an’a Giriş
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Dr. Fatih Orum
 
Hadis I
Uzm. Cüneyt Coşkun
 
İslam İnanç Esasları I
Doç. Dr. Osman Demir
 
İslam İbadet Esasları I
Dr. Yahya Şenol
 
İslam Tarihi I – Kuran'da Nebiler Tarihi
Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
 
İslam Hukuk Düşüncesine Giriş
Prof. Dr. Servet Bayındır
2. Dönem


Kur’an’ın Ana Konuları
Dr. Fatih Orum
Erdem Uygan
M.Akif Can
 
Hadis II
Uzm. Cüneyt Coşkun
 
İslam İnanç Esasları II
Doç. Dr. Osman Demir
 
İslam İbadet Esasları II
Dr. Abdurrahman Yazıcı
 
İslam Tarihi II – Siyer
Uzm. Abdullah Bayındır
 
İslam Hukuku I (Aile Hukuku)
Dr. Yahya Şenol
3. Dönem


Tefsir I
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Abay
 
Hadis Metinleri
Prof. Dr. H.Musa Bağcı
 
Sistematik Kur’an Çalışmaları
Prof. Dr. Caner Taslaman
Doç. Dr. Zeki Bayraktar
Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman
Erdem Uygan
 
Güncel Fıkıh Problemleri I
Dr. Fatih Orum
Dr. Yahya Şenol
 
İslam Tarihi III – Hz. Peygamber Sonrası Dönem
Prof. Dr. İsrafil Balcı
 
İslam Hukuku II – (Kamu Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, Akitler)
Prof. Dr. Servet Bayındır
Yrd.Doç.Dr. Adem Yıldırım
Dr. Abdurrahman Yazıcı
Abdullah Bayındır
4. Dönem


Tefsir II
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Abay
Dr. Fatih Orum
 
İslam İnanç Ekolleri
Doç. Dr. Fadıl Ayğan
 
Günümüz Dünya Dinleri
Prof. Dr. Hakan Olgun
Vedat Yılmaz
Hatice Bayındır
 
Güncel Fıkıh Problemleri II
Doç. Dr. Zeki Bayraktar
Dr. Yahya Şenol
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ekşi
Yrd.Doç.Dr. Adem Yıldırım
Dr. Suat Erdoğan
Uzm. Ayşe Ulya Özek
 
Tasavvuf ve Tarikatlar
Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Prof. Dr. Mikail Bayram
 
İslam İktisadı ve Finansı
Prof. Dr. Servet Bayındır