ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ


Seçkin öğretim üyelerimiz tarafından internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen İslami İlimler Sertifika Programının siz de bir parçası olun.

Bu İmkanlardan Yararlanın

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR


1951’de Erzurum/Tortum’da doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Temmuz 1976’dan 1997’ye kadar İstanbul Müftülüğünde Müftü yardımcısı ve Uzman olarak çalıştı. 1993’te Süleymaniye Vakfı’nı kurdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi oldu. 2003 yılında ise İslam Hukuku Profesörü oldu ve halen bu görevi sürdürmektedir. Pek çok bilimsel çalışmaları, kitapları ve makaleleri bulunuyor. Bayındır, İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmektedir. 

Prof. Dr. Caner TASLAMAN


Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi'nde tamamladı.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR


1965 yılında doğdu. 1993’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi S.B.E. İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. 2014 yılında Profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü’nde öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı Başkanıdır.  İslam Hukuku ve İslamî Finans alanında uluslararası bilimsel çalışmalar yapmakta olan Servet Bayındır, SUSEM'de İslam Hukuk Düşüncesi, İslam Hukukunda Akitler, İslam İktisadı ve Finansı seminerleri vermektedir.

Dr. Fatih ORUM


1975'de Eskişehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı. Fıkıh Usulünde İstihsan Metodu, Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu, Kur’ân’ı Anlama Usulü kitapları bulunan Orum, SUSEM'de Kurân'ın Ana Konuları ve Fıkıh Usulü dersleri işlemektedir.

Dr. Yahya ŞENOL


1980 İstanbul doğumlu. İlkokuldan sonra Bayrampaşa Hayırseverler Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı, Arapça okudu. 1999’da Küçükköy İHL’den, 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında doktorasını tamamladı. www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan  Şenol, SUSEM'de İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Doç. Dr. Abdurrahman YAZICI


1982’de Sivas’ta doğdu. Lisansını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Birer yıl süreyle 2004-2005’de Şam Arap Dili Enstitüsü’nde ve 2007-2008’de Almanya Georg-August Göttingen Üniversitesi’nde dil geliştirme ve araştırma amacıyla bulundu. Kasım 2011 tarihinde “İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık” konulu teziyle doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Bahreyn'de İslam İktisadı alanında çalışmalar yaptı. İslam Miras Hukuku ve Miras el yazma eserleri, Osmanlı İslam Hukuku, Hukuk Tarihi ve İslam İktisadı gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. 2018'de Doçent oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmekte olan hocamız SUSEM'de İslam İbadet Esasları ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Doç. Dr. Fadıl AYĞAN


1977 yılında Siirt’te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını aynı üniversitede Kelam Anabilim dalında bitirdi. 2011′de “Hz. Peygamber’in Nübüvvetini Kanıtlama Açısından Beşâirü’n-nübüvve” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi olup Kelam ve diğer dinler, İslam Kelamı ile Yahudi ve Hıristiyan teolojisi arasındaki ilişkiler konularında çalışmalarına devam etmektedir. SUSEM'de İslam İnanç Ekolleri, İslam İnanç Problemleri seminerleri vermektedir.

Doç. Dr. Osman DEMİR


1974’te Ordu’da dünyaya geldi. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1999'da “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb” teziyle tamamladı. Doktorasını 2006 yılında “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adını taşıyan tez ile bitirdi. 2010 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kelam tabiat felsefesi, ilk dönem kelâmı, din-bilim ilişkisi, güncel itikadi problemler gibi meseleler etrafında kaleme aldığı; makaleleri, sempozyum bildirileri, tercümeleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. SUSEM'de İslam İnanç Esasları ve İslam İnanç Problemleri seminerleri vermektedir.

Uzm. Cüneyt COŞKUN


15 Mayıs 1980’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2003 yılında “Hadisler Arasında Görülen İhtilafların Sebepleri” isimli teziyle mezun oldu.Yüksek Lisans eğitimini 2006 yılında aynı Üniversite’de “Hadis Rivayetinde Tedlîs ve Çeşitleri” teziyle tamamladı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Cüneyt Coşkun, Hadis alanında “Kûfe Ekolünün Temsilcisi Alkame b. Kays ve Hadisçiliği” isimli doktora çalışmasını sürdürmektedir. SUSEM'de Hadis seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. Zeki BAYRAKTAR


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bayraktar, 2012 yılında üroloji doçenti oldu. Üroloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış elliden fazla makalesi olan hocamız İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD öğretim üyesidir. 2011'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde "Hadis Usulü" ve "Mütevatir Hadis ve Ahad Haber" konuları üzerine çalışmalar yapmıştır. "Kur'an'ın Nebevi Tatbikatı Sünnet" ve "Kur'an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet" adlı kitapları da olan hocamız SUSEM'de Güncel Fıkıh Problemleri dersleri vermektedir.

Uzm. Abdullah BAYINDIR


30 Ekim 1978’de İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2002 yılında Lisans, 2005 yılında da yüksek lisans programından mezun oldu.
2003 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Abdullah Bayındır, İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde İslam Ekonomisi dalında doktora çalışmasını yürütmektedir. Hocamız SUSEM'de İslam Tarihi-II (Siyer) dersleri vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Adem YILDIRIM


2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyatı Fakültesi'nden mezun olan hocamız, 2013 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri A.B.D.'da doktorasını tamamlamıştır. İslam Hukukçusu olan ve Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalı Bölüm başkanı olan hocamız, SUSEM'de İslam Hukuku-II (Ceza Hukuku) ve Güncel Fıkıh Problemleri derslerini vermektedir.

Prof. Dr. H.Musa BAĞCI


1965 Yozgat'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1990). Ankara Üniversitesi S.B.E’nde “Hadislere Göre Kader Problemi” teziyle Y. Lisansını, 1999 yılında da “Hz.Peygamber’in Beşeri Yönü” adlı teziyle Doktora programını bitirdi. 1995 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalın'a Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2000 yılında da aynı Fakültede Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2010 yılında Profesör oldu ve bu fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Bağcı SUSEM'de Hadis Metinleri seminerleri vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Emre DORMAN


Dr. Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans (2004), Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı (2009).
Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde Felsefeye Giriş, Felsefe Tarihi ve Bilim Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. SUSEM'de Sistematik Kuran Çalışmaları seminerleri vermektedir. 

Prof. Dr. Mikail BAYRAM


Prof.Dr. Mikail Bayram Hocamız, 1940 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi öğrenmiş, lise yıllarında Divan Edebiyatı ve Doğu Edebiyatıyla ilgilenmiştir. 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevliliğine atandı. Bağdat Edebiyat Fakültesi, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.      2007 yılında yaş haddinden emekli olan Mikail Bayram; Arapça, Farsça, Kürtçe Pehlevice ve Türk Lehçeleri’ne vakıf olup halen bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmayı ve yeni şeyler bulmayı çok seven bir ilim adamı olan Mikail Hoca, çeşitli zamanlarda yaptığı seyahatler ile Medine, Şam, Tahran, Tebriz kütüphanelerinde bulunan el yazması eserleri inceleme imkânı bulmuştur. Ayrıca Türkiye’de el yazması eserleri kapsayan tüm kütüphanelere bizzat gitmiş ve bu eserleri incelemiştir. Bu vesileyle bugüne kadar 150 bin cilt el yazması eser elinden geçmiştir.  Ortaçağ, Selçuklu Tarihi, Kadim dinler uzmanı olan, basılmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Mikail Bayram Hocamız SUSEM’de Tasavvuf ve Tarikatlar seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. Hasan ONAT


1957 Çankırı doğumlu olan Hasan Onat, 1979'da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede İslam Mezhepleri Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1986'da "Doktor" ünvanını aldı. 1989 tarihinde Doçent, 1995'te de Profesör oldu. 1993 yılında, İngiltere’de, sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi.  Halen Ankara Üniversitesi’nde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini okutmakta, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.
Hasan Onat, SUSEM’de İslam İnanç Ekolleri seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. Hakan OLGUN


1972'de Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Ayrıca Oxford Üniversitesi Teoloji Fakültesinde post-doktora yaptı. Martin Luther ve Reform Hareketi, Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık, Luther ve İslam: Teolojik Uyum Sorunu, Kalvinizm’de On Emir adlı kitap ve ayrıca makale yayınları bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü öğretim üyesi olan Olgun, Protestanlık teolojisi ve Hıristiyan fundamentalizmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. SUSEM'de Günümüz Dünya Dinleri seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. Ahmet AKBULUT


1954 doğumlu olan Ahmet Akbulut, 1992’de doçent, 1999’da profesör oldu. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda bilimsel toplantılar düzenledi, makaleler yazdı. Yayımlanan kitaplarından bazıları, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Kelâm Ders Kitabı (Prof. Dr. Hasan Onat ile birlikte), Sahabe Dönemi İktidar Kavgası.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olan ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte olan hocamız SUSEM’de İslam Tarihi III (Hz. Muhammed Sonrası Dönem) seminerlerinde Sahabe Dönemi İktidar Kavgası konularını anlatmaktadır.

Prof. Dr. Adem APAK


1970 yılında Bursa-Orhaneli'de doğdu. 1988'de Bursa Îmam-Hatip Lisesi'nden, 1992'de Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir yıl sonra İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında "Hz. Osman Dönemi Emevî İdareci­leri" isimli tez ile yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında "Amr b. el-As (Hayatı-Şahsiyeti-Devlet Adamlığı)" konulu araştırmasıyla doktor oldu. 2001-2002 ve 2004-2005 öğretim yıllarında Türkmenistan Mahdumku-li Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Mayıs 2005'te doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2007-2008 eğitim öğretim döneminde Şam'da alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Halen Uludağ Üni­versitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürmekte­dir. SUSEM'de İslam Tarihi III (Hz.Muhammed Sonrası Dönem) seminerleri vermektedir.

Uzm. Vedat YILMAZ


İstanbul Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2012'den bu yana Süleymaniye Vakfı'nda dinler tarihi araştırmaları yapıyor. Çalışmalarının bir kısmı Kitap ve Hikmet dergisinde yayınlandı. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi'nde Dinler Tarihi alanında master yapmaktadır.

Doç. Dr. Ahmet ABAY


1970'de Hatay'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. “ Kur’an’da İnsan ve Din ile İlişkisi”  konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2011’de Atatürk Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalında “Kuranda Kişilik Eğitimi ile ilgili İlkeler” adlı teziyle Doktorasını tamamladı. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalında Doç. olarak çalışmakta ve SUSEM'de Tefsir dersleri vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Zafer DUYGU


2007 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İslam Yönetiminde Süryaniler konulu teziyle yüksek lisans, Hıristiyanlığın Roma Siyasal Sistemiyle Entegrasyon Süreci konulu teziyle de doktorasını tamamladı. Hıristiyanlık Tarihi, İran Hıristiyanlığı, Hıristiyanlığın Part- Sâsânî Devleti ile ilişkileri, Süryani Tarihi, Bizans Tarihi, Doğu Hıristiyanlığı ve İslamiyet’in erken yüzyıllarında Doğu Hıristiyanlığı konularında uzman olan hocamız Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Süryani Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte ve Süryânî Tarihine Giriş (Lisans), Hıristiyanlık Tarihi: İsa, Havariler, Paulos, İnciller (Lisans), Süryani Kilisesi Tarihi (Yüksek Lisans), Seküler Süryani Tarihi (Yüksek Lisans), Süryani Historiyografisi (Yüksek Lisans), Süryani Tarihine Giriş (Yüksek Lisans), Süryani Teo-Felsefî Tartışmaları Tarihi (Yüksek Lisans), Tarih Yazımının Kuramsal Meseleleri (Doktora) derslerini vermektedir.  Kristolojiye Giriş, Nikomedia ve Hıristiyanlık, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antik Çağ, Hıristiyanlık ve İmparatorluk, İsa, Pavlus, İnciller adlı kitapları bulunmaktadır.
 SUSEM’de Dinler Tarihi seminerlerinde Hıristiyanlığın Doğuşu (İsa ve Pavlus Dönemi) ve Erken Dönem Hıristiyanlık konularını anlatmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet ALICI


İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2013 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Hala bu fakültede çalışmalarını sürdürmekte olan hocamız Ürdün, ABD, Kanada ve İran’da Dinler Tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Kadîm İran’da Din: Monoteizm’den Düalizm’e Mecusi Tanrı Anlayışı, Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi  isimli kitapları bulunan Mehmet Alıcı, Dinler Tarihi, Mitolojiye Giriş, Ortadoğu Dinleri, Doğu Dinleri, Hıristiyanlık Tarihi ve Teolojisi, Kadîm İran Dinleri alanında dersler vermektedir.  SUSEM’de Dinler Tarihi seminerlerinde Mecusilik konularını anlatmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Suat ERDOĞAN


İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1988’te mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Üç Nolu Konya Şeriyye Sicil Defteri Olaylar ve Değerlendirilmesi”  adlı teziyle Yüksek Lisansını (2006),İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Abdülaziz Bayındır Hocamızın danışmanlığında “Kur’an Sünnet Işığında Suç Ceza Uygunluğu”adlı teziyle Doktorasını (2014) tamamladı. Halen Düzce Üniversitesi İlahiyat Faküktesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Bilim Dalı Öğretim üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.  Süleymaniye Vakfı Yayınlarından çıkmış olan "Kuran ve Sünnet Işığında Suç-Ceza Uygunluğu" adlı kitabı bulunan Suat Erdoğan SUSEM'de Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir. 

Uzm. Ayşe Ulya ÖZEK


1965, İstanbul doğumlu. İstanbul İmam-Hatip Lisesi mezunu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. İktisat Bölümünden mezun oldu. Fakültede okurken özel Arapça ve meal dersleri aldı. İslami İlimler Vakfında verilen tefsir ve fıkıh derslerine katıldı. 1998’de hafızlık belgesi aldı. Hanımlar İlim ve Kültür Derneğinde sosyal faaliyetlerde bulundu. Birlik Vakfının hanımlar komisyonunda iki yıl başkanlığın yanı sıra eğitim ve kültür faaliyetlerine iştirak etti. 2010’a kadar Arapça, meal, tefsir ve fıkıh dersleri okuttu. 2013’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında İslam Hukukunda, Servet Bayındır Hocamızın danışmanlığında “Maide Suresi 6. Ayet Bağlamında Ayağa Mesh Meselesi” adlı tezi vererek Yüksek lisans programını tamamladıktan sonra aynı dalda doktora programına başladı. İlahiyat Araştırmaları Derneğinde Arapça ve fıkıh dersleri verdi. Doktora tez konusu "İktisadi Gelişme ve Zekât" isimli zekâtının iktisadi gelişmeye katkısını inceleyen bir araştırmadır. Genelde İslam Hukuku, özelde İslam İktisadıyla ilgilenene Ayşe Ulya Özek SUSEM'de İslam İbadet Esasları ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir. 

Prof. Dr. Musa BİLGİZ


1961’de Erzurum’da doğan Musa Bilgiz, 1985’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi’nde 1998’de doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Hala Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Yayınlanan bazı kitapları, Kur’an’da Bilgi, Ayetler ve Sureler Arası Münasebet, Hayırlı Çocuk Yetiştirmenin Temel İlkeleri, Çocuk Eğitiminde Sevgi, Peygamberimizin Çocuk Sevgisi, Kur’an Açısından Vicdan ve Değeri, Kur’an’da İnsanlık Onuru. Musa Bilgiz, SUSEM’de Tefsir seminerleri vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EKŞİ


1972 yılında Erzurum’da doğdu. 1997’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğretim programını tamamladı. Bu süre içerisinde “İslam Hukukunda Mağdurun Rızasının Hukuka Aykırılığa Etkisi ve Sorumluluk Bakımından Sonuçları ” adlı Yüksek Lisans Tezini hazırladı.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ders kitaplarını yazım komisyonunda görevlendirildi. 
2010 yılında Konya Selçuk Ünv. Sosyal Bil. Ens. İslam Hukuku Bilim dalında “İslam Hukukunda Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk” adlı teziyle doktora unvanını aldı.
2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. 2014 yılında Ürdün Üniversitesi Dil Merkezinde 3 ay süreyle misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2015’den beri Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fıkıh Anabilim Dalı öğretim üyeliğini devam ettirmekte, SUSEM’de Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.