ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ


Seçkin öğretim üyelerimiz tarafından internet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen islami ilimler sertifika programının siz de bir parçası olun.

Bu İmkanlardan Yararlanın

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR


1951’de Erzurum/Tortum’da doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Temmuz 1976’dan 1997’ye kadar İstanbul Müftülüğünde Müftü yardımcısı ve Uzman olarak çalıştı. 1993’te Süleymaniye Vakfı’nı kurdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi oldu. 2003 yılında ise İslam Hukuku Profesörü oldu ve halen bu görevi sürdürmektedir. Pek çok bilimsel çalışmaları, kitapları ve makaleleri bulunuyor. Bayındır, İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmektedir. 

Prof. Dr. Caner Taslaman


Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi'nde tamamladı.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR


1965 yılında doğdu. 1993’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi S.B.E. İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. 2014 yılında Profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü’nde öğretim üyesidir. İslam Hukuku ve İslamî Finans alanında uluslararası bilimsel çalışmalar yapmakta olan Servet Bayındır, SUSEM'de İslam Hukuku, İslam İktisadı ve Finansı, Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Prof. Dr. İsrafil BALCI


Artvin’de doğdu. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. "Hz. Ebû Bekir Döneminde Diplomatik Münasebetler ve Antlaşmalar" konulu çalışmasıyla Yüksek Lisans’ını, "Hz. Ömer Döneminde Diplomasi" adlı çalışmasıyla da Doktorasını tamamladı. 2013 tarihinde Profesör oldu. OMÜ İlahiyat Fak.öğretim üyesidir. Siyer konularını vahiy merkezli bir bakış açısıyla kaleme almaya özen göstermekte ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmektedir. Çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanan 30’un üzerindeki makalesi ve kitapları bulunan Balcı, SUSEM'de İslam Tarihi-Hz.Muhammed Sonrası Dönem seminerleri vermektedir.

Dr. Fatih ORUM


1975'de Eskişehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyet Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı. Fıkıh Usulünde İstihsan Metodu, Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu, Kur’ân’ı Anlama Usulü kitapları bulunan Orum, SUSEM'de Kurân'ın Ana Konuları ve Fıkıh Usulü dersleri işlemektedir.

Dr. Yahya ŞENOL


1980 İstanbul doğumlu. İlkokuldan sonra Bayrampaşa Hayırseverler Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı, Arapça okudu. 1999’da Küçükköy İHL’den, 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında doktorasını tamamladı. www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan  Şenol, SUSEM'de İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Dr. Abdurrahman YAZICI


1982’de Sivas’ta doğdu. Lisansını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Birer yıl süreyle 2004-2005’de Şam Arap Dili Enstitüsü’nde ve 2007-2008’de Almanya Georg-August Göttingen Üniversitesi’nde dil geliştirme ve araştırma amacıyla bulundu. Kasım 2011 tarihinde “İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık” konulu teziyle doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. İslam Miras Hukuku ve Miras el yazma eserleri, Osmanlı İslam Hukuku, Hukuk Tarihi ve İslam İktisadı gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. SUSEM'de İslam İbadet Esasları ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Yrd.Doç.Dr. Fadıl AYĞAN


1977 yılında Siirt’te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını aynı üniversitede Kelam Anabilim dalında bitirdi. 2011′de “Hz. Peygamber’in Nübüvvetini Kanıtlama Açısından Beşâirü’n-nübüvve” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi olup Kelam ve diğer dinler, İslam Kelamı ile Yahudi ve Hıristiyan teolojisi arasındaki ilişkiler konularında çalışmalarına devam etmektedir. SUSEM'de İslam İnanç Ekolleri, İslam İnanç Problemleri seminerleri vermektedir.

Doç. Dr. Osman DEMİR


1974’te Ordu’da dünyaya geldi. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1999'da “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb” teziyle tamamladı. Doktorasını 2006 yılında “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İlişkisi” adını taşıyan tez ile bitirdi. 2010 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kelam tabiat felsefesi, ilk dönem kelâmı, din-bilim ilişkisi, güncel itikadi problemler gibi meseleler etrafında kaleme aldığı; makaleleri, sempozyum bildirileri, tercümeleri ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır. SUSEM'de İslam İnanç Esasları ve İslam İnanç Problemleri seminerleri vermektedir.

Uzm. Cüneyt COŞKUN


15 Mayıs 1980’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2003 yılında “Hadisler Arasında Görülen İhtilafların Sebepleri” isimli teziyle mezun oldu.Yüksek Lisans eğitimini 2006 yılında aynı Üniversite’de “Hadis Rivayetinde Tedlîs ve Çeşitleri” teziyle tamamladı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Cüneyt Coşkun, Hadis alanında “Kûfe Ekolünün Temsilcisi Alkame b. Kays ve Hadisçiliği” isimli doktora çalışmasını sürdürmektedir. SUSEM'de Hadis seminerleri vermektedir.

Doç. Dr. Zeki BAYRAKTAR


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bayraktar, 2012 yılında üroloji doçenti oldu. Üroloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış elliden fazla makalesi olan hocamız İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD öğretim üyesidir. 2011'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde "Hadis Usulü" ve "Mütevatir Hadis ve Ahad Haber" konuları üzerine çalışmalar yapmıştır. "Kur'an'ın Nebevi Tatbikatı Sünnet" ve "Kur'an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet" adlı kitapları da olan hocamız SUSEM'de Güncel Fıkıh Problemleri dersleri vermektedir.

Uzm. Abdullah BAYINDIR


30 Ekim 1978’de İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2002 yılında Lisans, 2005 yılında da yüksek lisans programından mezun oldu.
2003 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Abdullah Bayındır, İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde İslam Ekonomisi dalında doktora çalışmasını yürütmektedir. Hocamız SUSEM'de İslam Tarihi-II (Siyer) dersleri vermektedir.

Yrd. Doç. Dr. Adem YILDIRIM


2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyatı Fakültesi'nden mezun olan hocamız, 2013 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri A.B.D.'da doktorasını tamamlamıştır. İslam Hukukçusu olan ve Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalı Bölüm başkanı olan hocamız, SUSEM'de İslam Hukuku-II (Ceza Hukuku) ve Güncel Fıkıh Problemleri derslerini vermektedir.

Prof. Dr. H.Musa Bağcı


1965 Yozgat'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1990). Ankara Üniversitesi S.B.E’nde “Hadislere Göre Kader Problemi” teziyle Y. Lisansını, 1999 yılında da “Hz.Peygamber’in Beşeri Yönü” adlı teziyle Doktora programını bitirdi. 1995 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalın'a Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2000 yılında da aynı Fakültede Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2010 yılında Profesör oldu ve bu fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Bağcı SUSEM'de Hadis Metinleri seminerleri vermektedir.

Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman


Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans (2004), Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı (2009).

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde Felsefeye Giriş, Felsefe Tarihi ve Bilim Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hakan Olgun


1972'de Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Ayrıca Oxford Üniversitesi Teoloji Fakültesinde post-doktora yaptı. Martin Luther ve Reform Hareketi, Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık, Luther ve İslam: Teolojik Uyum Sorunu, Kalvinizm’de On Emir adlı kitap ve ayrıca makale yayınları bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü öğretim üyesi olan Olgun, Protestanlık teolojisi ve Hıristiyan fundamentalizmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. SUSEM'de Günümüz Dünya Dinleri seminerleri vermektedir.

Vedat Yılmaz


İstanbul Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2012'den bu yana Süleymaniye Vakfı'nda dinler tarihi araştırmaları yapıyor. Çalışmalarının bir kısmı Kitap ve Hikmet dergisinde yayınlandı. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi'nde Dinler Tarihi alanında master yapmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Abay


1970'de Hatay'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. “ Kur’an’da İnsan ve Din ile İlişkisi”  konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2011’de Atatürk Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalında “Kuranda Kişilik Eğitimi ile ilgili İlkeler” adlı teziyle Doktorasını tamamladı. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalında Yrd. Doç. olarak çalışmakta ve SUSEM'de Tefsir dersleri vermektedir.