Post

İslam Hukuku

İslam Hukukuna Giriş

Bu ders, kendisiyle doğrudan ilişkili üç ayrı dersin temelini oluşturmaktadır. Diğerleri İslam Hukuku -1, İslam Hukuku -2 ve Güncel Fıkıh Problemleri dersleridir.
Dolayısıyla İslam hukukuna Giriş adlı dersin seminerleri çerçevesinde, fıkıh kavramı, fıkhın temel kaynakları, fıkhın doğuşu, Hz. Peygamber döneminden günümüze fıkhın kısa tarihçesi, belli başlı fıkıh mezhepleri ve fıkıh ilminin ilgi alanına giren belli başlı konular giriş mahiyetinde ele alınacaktır.
İslam Hukuku -I dersinde Kişi, Evlilik, Boşanma ve Miras hukuku ile ilgili konulara ağırlık verilecektir.
İslam Hukuku -II dersinde ise İslam Kamu hukuku alanına giren devlet idaresi, ceza hukuku ve eşya ve borçlar hukuku ile ilgili konular üzerinde durulacaktır.
Güncel Fıkıh Problemleri başlığı altında ise doğum kontrolü, kürtaj, helal et meselesi, ötenazi, kadınların boşama hakkı, seferilikte namaz, din özgürlüğü vb. günümüzde ortaya çıkmış ve canlı olarak tartışılan konular ele alınacaktır.
Seminerlerimizde Kur’an merkezli sahih sünnet destekli, fıtratı esas alan bir yöntem takip edilecektir.
Seminerleri düzenli şekilde takip edenler İslam hukuku ilmi ve günlük hayatta karşılaşılan özellikle muamelata yönelik dini konular hakkında etraflıca bilgi edinmiş olacaklardır.

Prof. Dr. Servet Bayındır
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Comments are closed.